STRONA GŁÓWNA|ZAMÓW TEST|GDZIE SIĘ ZBADAĆ?|O NAS|KONTAKT|DLA LEKARZY

Aktualności

ThinPrep® Pap Test w ofercie NZOZ MeditestWprowadziliśmy nową na rynku polskim metodę cytologii na podłożu płynnym (LBC) opartą o zautomatyzowany system ThinPrep 2000 firmy CYTYC. ThinPrep® Pap Test to najbardziej wystandaryzowana i zaawansowana technologicznie metoda wykonywania cienkowarstwowych preparatów cytologicznych, umożliwiająca najdokładniejszą ocenę mikroskopową wymazów z szyjki macicy.czytaj dalej >NucliSENS EasyQ™ HPV już w Polsce! NZOZ Meditest jako pierwsze laboratorium w Polsce wprowadza test HPV najnowszej generacji, oparty o badanie transkryptów mRNA dla onkogenów E6/E7 wirusów HPV. Test został opracowany przez firmę bioMérieux - światowego lidera w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.czytaj dalej >

INNE TESTY DLA ZDROWIA KOBIETY

cytoCHLAMYtest
Przebieg infekcji HPV

Tuż po zakażeniu onkogennym typem wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) np. drogą kontaktu seksualnego, cząstki wirusowe infekują komórki w głębszych warstwach nabłonka szyjki macicy. Wirusy penetrują nabłonek pokrywający szyjkę macicy poprzez mikrourazy, które praktycznie są obecne u każdej kobiety. Wewnątrz komórek nabłonkowych wirusy HPV intensywnie się replikują, czyli namnażają. Jest to skomplikowany proces nierozerwalnie związany z dojrzewaniem komórek nabłonka szyjki macicy. W efekcie dochodzi do uwolnienia wielu nowych cząstek wirusa HPV na powierzchni szyjki macicy, które mogą infekować kolejne komórki szyjki lub stanowić źródło infekcji dla partnera zakażonej kobiety. Może się także zdarzyć tak, że układ odpornościowy kobiety (specjalne cząstki zwane przeciwciałami) zniszczą wirusy HPV - dojdzie do całkowitego wyleczenia lub ograniczenia infekcji. I właśnie u większości, bo aż u 80% kobiet zakażonych HPV infekcja ma charakter przemijający - najczęściej po 6-18 miesiącach ulega samowyleczeniu. 

  Schemat opisujący przebieg infekcji onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV)

 

W trakcie infekcji przemijającej u pacjentki nie obserwuje się na ogół żadnych objawów klinicznych, w tym nieprawidłowych cytologii. Tylko czasami w wymazach z szyjki macicy widoczne są pod mikroskopem nieprawidłowe komórki określane jako koilocyty (odpowiadające rozpoznaniu LSIL - neoplazji śródnabłonkowej niskiego stopnia) lub też atypowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego, których charakter trudno jednoznacznie ustalić (ASC-US).

 

Koilocyty - komórki szyjki macicy zainfekowane wirusem HPV

^ Koilocyty - komórki szyjki macicy zainfekowane wirusem HPV

 

U około 20% kobiet infekcja HPV ulega progresji i przechodzi po około 24 miesiącach od chwili zakażenia w fazę tzw. infekcji przetrwałej. Na tym etapie u pacjentek w nabłonku szyjki macicy rozwijaja się tzw. dysplazja lub neoplazja śródnabłonkowa - zmiany przednowotworowe związane z podwyższonym ryzykiem raka szyjki macicy. Mogą one mieć różne nasilenie: małego stopnia (LSIL lub CIN1) oraz wysokiego stopnia (HSIL lub CIN2/3). Zmiany te przebiegają na ogół bezobjawowo i najczęściej są wykrywane przypadkowo po wykonaniu profilaktycznego badania cytologicznego. Jednakże nawet u dużej części z tych kobiet (15% pierwotnie zakażonych) infekcja HPV może ulec samoistnemu wyleczeniu, a zmiany dysplastyczne zniknąć. Oczywiście im bardziej zaawansowana dysplazja (np. HSIL lub CIN3) tym szansa samoistnej regresji jest mniejsza. Stąd też wymagają one radykalnego leczenia, np. chirurgicznego (konizacja szyjki macicy).

 

Obraz cytologiczny dysplazji wysokiego stopnia (CIN3, HSIL)

^ Obraz cytologiczny dysplazji wysokiego stopnia (CIN3, HSIL). Oprócz kilku prawidłowych komórek nabłonkowych, widoczne są liczne, niewielkie komórki atypowe z dużym jądrem.

 

Obraz histologiczny pogranicza między prawidłowym nabłonkiem szyjki macicy a dysplazją

^ Obraz histologiczny wycinka z szyjki macicy obrazujący granicę między prawidłowym nabłonkiem (z lewej) a dysplazją (z prawej).

 

U 3-5% kobiet pierwotnie zakażonych onkogennym typem wirusa HPV następuje dalsza progresja choroby i jeśli nie jest ona leczona, po 7-15 latach dochodzi do rozwoju inwazyjnego raka szyjki macicy, a w dalszym etapie przerzutów nowotworowych. Wydaje się, że kluczowym momentem jest tutaj wbudowanie materiału genetycznego (DNA) wirusów HPV do genomu pacjentki. Dochodzi wówczas w komórkach szyjki macicy do zwiększonej produkcji tzw. transkryptów mRNA onkogenów E6 i E7 wirusów HPV. Cząstki te odpowiedzialne są za syntezę onkoprotein - białek pochodzenia wirusowego mających działanie kancerogenne. Poprzez skomplikowane mechanizmy na poziomie molekularnym, onkoproteiny wirusowe powodują transformację do tej pory łagodnie się zachowujących komórek szyjki macicy w komórki rakowe, które intensywnie się dzielą i rozsrastają doprowadzając do destrukcji okolicznych tkanek oraz do przerzutów nowotworowych. W tym skomplikowanym procesie kancerogenezy oprócz wirusów HPV i indywidualnych predyspozycji organizmu ważną rolę odgrywają tzw. kofaktory, np. palenie papierosów, obniżenie odporności, zaburzenia hormonalne, wieloletnia antykoncepcja hormonalna, braki niektórych witamin itp.

 

 

Obraz cytologiczny raka szyjki macicy

^ Obraz cytologiczny raka szyjki macicy. Widoczne są liczne, bardzo atypowe komórki tzw. raka płaskonabłonkowego.

 

To dlatego trudno nam jednoznacznie określić na podstawie rytynowych badań diagnostycznych, które kobiety znajdują się we wczesnej fazie infekcji HPV o charakterze przemijającym i nie wymagają radykalnego leczenia, a u których doszło już do uruchomienia nieodwracalnych procesów kancerogenezy - pacjentki te wymagają wczesnej interwencji chirurgicznej lub innego inwazyjnego postępowania terapeutycznego, tak aby zapobiec rozwojowi strasznej choroby jakim jest inwazyjny rak szyjki macicy. W takich sytuacjach pomocne mogą być stosowane przez NZOZ Meditest testy molekularno-genetyczne najnowszej generacji oparte o analizę mRNA wirusów HPV

NZOZ Meditest jest realizatorem Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych